Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice

V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969

Poďakovanie za dotácie

V roku 2017 náš zbor finančne podporili :

Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky schválilo dotáciu na III. etapu rekonštrukcie organa Ignáca Fazekaša v našom kostole sumou 18 000 EUR.

Obecný úrad Horné Zelenice schválil dotáciu na III. etapu rekonštrukcie organa Ignáca Fazekaša v našom kostole v sume 500 EUR.

Obecný úrad Dolné Zelenice schválil dotáciu na III. etapu rekonštrukcie organa Ignáca Fazekaša v našom kostole v sume 300 EUR.

Obecný úad Siladice podporil základnú činnosť cirkevného zboru dotáciou vo výške 300 EUR.

 

Donátorom aj touto cestou vyjadrujeme srdečnú vďaku.

Published on  20.11.2017