Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice

V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969

Poďakovanie za dotácie

V roku 2022 sme prijali dotácie:

Za dotácie srdečne ďakujeme.

Published on  05.05.2022