Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice

V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969

Poďakovanie za dotácie

V roku 2017 náš zbor finančne podporili :

Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky schválilo dotáciu na III. etapu rekonštrukcie organa Ignáca Fazekaša v našom kostole sumou 18 000 EUR.

Obecný úrad Horné Zelenice schválil dotáciu na III. etapu rekonštrukcie organa Ignáca Fazekaša v našom kostole v sume 500 EUR.

Obecný úrad Dolné Zelenice schválil dotáciu na III. etapu rekonštrukcie organa Ignáca Fazekaša v našom kostole v sume 300 EUR.

Obecný úad Siladice podporil základnú činnosť cirkevného zboru dotáciou vo výške 300 EUR.

 

Donátorom aj touto cestou vyjadrujeme srdečnú vďaku.

Published on  20.11.2017

 
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain