Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice
V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969
Cirkevný zbore ECAV SK Horné Zelenice
​​​​​​​BÚ: SK91 0900 0000 0000 4553 5500

Na stiahnutie

1. Štatút cirkevného zboru ECAV Horné Zelenice

2. Zborová kronika 1956-1992 - do elektronickej podoby upravil Bohumil Proksa

Published on  05.05.2022