Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice
V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969
Cirkevný zbore ECAV SK Horné Zelenice
​​​​​​​BÚ: SK91 0900 0000 0000 4553 5500

Služby Božie a iné aktivity v cirkevnom zbore Horné Zelenice


Vyšiel nový decembrový Zelenický spravodaj.


Oznamy:


Iné aktivity nášho zboru:

 

23.10.2022 sme v našom kostole usporiadali oslavný a ďakovný koncert dvoch spevokolov. Spievali hostia z Bratislavy - Dúbravky a domáci zbor Ratolesť

 

16.10.2022 sme v Horných Zeleniciach zasvätili Pamiatku posvätenia chrámu

 

Spevokol Ratolesť sa zúčastnil IV ročníka Festivalu chrámovej piesne v Nitre 8.10.2022

 

 

Deti siladickej besiedky vystúpili s divadelným predstavením Perie v kostole v Seredi pri zborovom dni v rámci pamiatky posvätenia kostola 1.10.2022:

 
 
 
 
 
 
 

navštívili nás bratia a sestry z CZ ECAV Turá Lúka:

 

viac v odkaze:
https://www.facebook.com/elaphlohovec/posts/5549779898376865
(autor Martin Jurčo)

 

zrealizované je vymiestňovanie elektromeradla zo sakristie kostola:

Ján Repka 

V.Kolar, M.Drobena, R.Lenghart J.Repka, V.Jurčo

fotky z letných klubov "Snívajme s Jozefom":

 

 

 

 

 

Posledný školský deň siladický besiedkári hrali premiéru divadelného predstavenia "Perie". Konfirmandi boli technickou podporou hereckému detskému zboru. Prinieslo to veľa radosti pred, počas aj po predstavení, o čom svedčia aj fotky:

V nedeľu 19.6.2022 senior Mgr. Pavel Kollár posvätil novú krstiteľnicu v našom kostole v Siladiciach. Autor krstiteľnice Robert Repka.

fotky z letných chvíľ relaxu, práce, radosti a duchovného rastu na besiedke v Siladiciach

už je po Vianociach 2020

konfirmácia 13.9.2020

z Biblického detského letného klubu v Siladiciach

V susednom CZ sme sa boli potešiť vzácnym duchovným programom, ktorý do Trnavy priniesla detská hudobná skupina Lastovičky v muzikály O nespokojnej halúzke

štedrý večer 2019

spevokol Ratolesť usporiadal adventné koncerty v Pastuchove a v Siladiciach

Advent s deťmi a mládežou

niekoľko fotografií po ukončení rekonštrukcie kostolnej veže...

Realizované s finančnou podporou


Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Obce Horné Zelenice a Obce Dolné Zelenice


SRDEČNE ĎAKUJEME ZA VAŠE ŠTEDRÉ MILODARY NA REKONŠTRUKCIU KOSTOLNEJ VEŽE

Náš kostol je kultúrnou pamiatkou

Potrebná rekonštrukcia strešnej časti kostolnej veže, ktorá sa má vykonať do konca roka 2019 je preto finančne podporená z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a to sumou 8 000 eur. Finančný príspevok na rekonštrukciu kostolnej veže nám poskytli aj Obecný úrad Horné Zelenice sumou 500 eur a Obecný úrad Dolné Zelenice sumou 500 eur.
Darcom ďakujeme.

Zároveň však musíme konštatovať, že z tejto sumy môžeme zaplatiť len polovicu potrebných nákladov.

Náš kostol je naším dedičstvom

Ako taký, si ho vážime a milujeme a chceme ho aj my odovzdať svojim potomkom. Preto Vás srdečne prosíme, aby ste tento projekt podporili vlastnými finančnými príspevkami, ktoré môžete odovzdať vo forme účelového milodaru zborovým kurátorkám alebo platbou na účet: SK91 0900 0000 0000 4553 5500. 

Na Svätú Trojicu 16.6.2019 sa v kostole v Horných Zeleniciach konali pamiatkové bohoslužby pri 100. výročí narodenia biskupa Pavla Uhorskaia a na pamiatku hornozelenického farára Jána Kaššovica.

O tvrdých údeloch menovaných Božích služobníkov hovorila Ing.Viola Fronková, pri čom bola predstavená kniha Cirkev v útlaku a Cirkev v útlaku II, ktoré prinášajú príbehy cirkevných pracovníkov, prenasledovaných v čase komunistického štátneho zriadenia. Knihu do daru dostali potomkovia odvážnych hornozelenických a siladických cirkevníkov, ktorí v nebezpečných časoch, riskujúc pri tom vlastné zamestnanie, bojovali za svojho farára. Po bohoslužbách sa na fare konala beseda - spomienky na brata farára Kaššovica.

5.5.2019 sa v našom zbore konala konfirmácia

V rámci pôstneho koncertu v našom kostole 7.4.2019  zaznela aj pieseň Tebe poiem v spoločnom prednese troch účinkujúcich spevokolov

Zábery z výletu konfirmandov Horné Zelenice/Siladice - Poprad - Starý Smokovec  - HREBIENOOOOK!Stretli sme sa ku ekumenickým bohoslužbám 22.1. 2019 v rímskokatolíckom kostole v Siladiciach a 25.1.2019 v evanjelickom kostole v Horných Zeleniciach.

Môžete si o nás prečítať v kresťanskom časopise pre deti - Dúha:
        

15.9. sme mali zborový výlet.Navštívili sme Martin a Necpaly...

Pri 110. výročí úmrtia Andreja Lanštjaka sme si uctili pamiatku svojho bývalého farára pri jeho vynovenej hrobke v Siladiciach. Poďakovali sme tam Pánu Bohu za 57 ročnú farársku službu tohto svojho kňaza a potom spomienkové stretnutie pokračovalo priliehavým duchovným programom v siladickom kostole.

Spevokol Ratolesť sa aktívne zúčastnil:

V Siladiciach sa usilovne pracovalo na úprave nádvoria kostola:

Sestra kurátorka Emília Repková v Siladiciach mala tento raz pri upravovaní hrobky brata farára Lanštiaka aj pomoc mužských cirkevníkov.

Pracovná akcia v Horných Zeleniciach so siladickou pomocou... Budeme mať plot okolo záhrady!

aprílové upravovanie a upratovanie kostola

4. nedeľu po Veľkej noci – nedeľu Cantate! sa v CZ Horné Zelenice konali slávnostné bohoslužby s posviackou zreštaurovaného organu. Tento kráľovský hudobný nástroj na podnet sestry farárky Lenky Sedláčkovej a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky ku svojim 165. narodeninám znovu nadobudol pôvodnú kvalitu.
Spoločenstvo oslavujúcich v chráme privítala zborová dozorkyňa Jana Klačová. Posviacku vykonala seniorka BAS Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.. Slovo Božie zvestoval biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Zborový spevokol Ratolesť zaspieval piesne z Evanjelického spevníka za organového sprievodu. V rámci bohoslužieb odzneli aj organové skladby "Ach, was soll ich Sünder machen" J.S.Bacha v prednese Ing. Dušana Synaka a "Voluntary in G“ skladateľa John Stanley v prednese Ing. Igora Kiliana. Zborová kurátorka Darina Synaková prečítala báseň Óda na organ autora Vincenta Blažku.
Ďakujeme Pánu Bohu za tento deň ale predovšetkým za to, že je aj týmto dielom vykonaný dobrý  krok na zachovávaní dedičstva predkov a na jeho odovzdávaní k použitiu budúcim generáciám. Nech sa mnohé srdcia oslavou Božieho mena zachvejú aj pri tomto organe.
Informovala Olina Kolar
Foto : Andrej Lackovič

Na seniorálnom kole súťaže Duchovná pieseň náš zbor úspešne predstavovala Adriánka Páleníková, žiačka 2. triedy Základnej školy

Na Inside víkendovke v stredisku Častá-Píla si aj naši konfirmandi našli kamarátov, zábavu, ale predovšetkým vzácne duchovné poučky, cez podobenstvo o stratenom synovi. Ďakujeme organizátorom za výbornú prácu a Pánu Bohu za požehnanie.

28.12.2017 sme v Kultúrnom dome Siladice privítali členov detského spevokolu Lastovičky zo Starej Turej a členov tanečnej skupiny Bibs z Myjavy. Predviedli nám Vianočný muzikál Nebo prelomené. Bol to vzácny kultúrny aj duchovný zážitok.

Štedrovečerné SB:

Spevokol Ratolesť má za sebou tri úspešné vystúpenia: 3.12. spieval na adventnom koncerte v Sasinkove, 10.12. vystupoval na bohoslužbách pri inštalácii zborovej farárky v Horných Zeleniciach, 17.12. usporiadal vianočný koncert "Poďte s nami za koledami" v Siladiciach.

10.12. v kostole v Horných Zeleniciach pani seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová inštalovala novozvolenú zborovú farárku Olinu Kolar. Slávnostným kazateľom na týchto bohoslužbách bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa zbor poďakoval svojim dvom obetavým cirkevníkom Jánovi Repkovi a Františkovi Lančaričovi st. za ich dlhoročnú vernú službu v zbore a pán biskup im udelil pamätnú medailu reformácie. Domáci cirkevníci sa tešili zo stretnutia s milými hosťami. Slávnosť spevom obohatil spevokol Ratolesť pod vedením Igora Kiliana a skrášlili ju aj konfirmandi oblečení do krojov.

V nedeľu 5. novembra sme zasvätili pamiatku posvätenia chrámu v Siladiciach. Hosťujúcim kazateľom bol teológ Andrej Maťaš. Na bohoslužbách vystúpil aj spevokol Ratolesť. Na nádvorí kostola sme posadili strom reformácie - magnoliu. Okrem domácej farárky, dozorkyne a kurátorky sadenia sa zúčasnil aj hosťujúci teológ a najstaršia členka cirkevného zboru 101 ročná Anna Šimonáková.

Spevokol ratolesť na festivale chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500 výročia reformácie dňa 4.11.2017 vo Zvolene.

V nedeľu 15.10.2017 sme v našom kostole v Horných Zeleniciach oslávili 225. výročie posvätenia chrámu. V Modre Kráľovej sa konal Seniorálny deň pri 500.výročí reformácie. V príprave na tento deň účinkovali aj naše vyšívkarky Vierka Sekeresová a Vierka Ilovičová a naši veselí konfirmandi. Prispeli sme aj ku pohosteniu. Na misijnom programe tohto dňa účinkoval aj zborový spevokol Ratolesť.

 

Cesta do kostola v Siladiciach vedie novým chodníkom. Na fotkách sú zábery z pracovnej akcie.


 

Pán Boh nám dal mnoho darov - talentov... učili sme sa, pracovali sme, zabávali sme sa na kukuričnom klube v Siladiciach - streda 9. august


 

Vzácna kvapka... ktorá putuje...do ktorej sa aj Duch Svätý v krste vloží... nás poučila aj zabavila na detskom klube v Horných Zeleniciach štvrtok 3. augusta ...

 

Foto zábery z "Vodnej zábavy", ktorá sa uskutočnila v Siladiciach ...

 

Mali sme veselý Melónový klub v Horných Zeleniciach...

 

V Siladiciach sme mali veselú melónovú zábavu...

 

V nedeľu 2. júla sa ku poďakovaniu Pánovi za požehnanie školského roka 2016/2017 pripojili na bohoslužbách svojim programom aj siladickí besiedkári:

 

 

V sobotu 1. júla nás navštívili bratia a sestry z ECZ Nesvady v čele s farárkou Máriou Popičovou. Spolu sme si v našom kostole pripomenuli 500. výročie reformácie. Prednáškou ku tejto téme nám poslúžila Anna-Mária Benková. Vystupovali spevokoly Agapé z Nesvád pod vedením Nebojšu Popiča a Ratolesť z Horných Zeleníc pod vedením Igora Kiliana. Pred kostolom sme v čele so zborovu dozorkyňou Jankou Klačovou a zástupcom dozorcu Vladimírom Kollárom zasadili strom reformácie:

farárka Mária Popičová z ECZ NesvadyAnna-Mária Benková

spevokol Agapespevokol Ratolesť

 

Spevokol Ratolesť pod vedením zborového kantora Igora Kiliana sa v nedeľu 14.5.2017 zúčastnil seniorálneho stretnutia spevokolov v Petržalke:

 

Konfirmandi v Horných Zeleniciach, 30.4.2017:

Published on  14.02.2024