Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice

V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969

Služby Božie a iné aktivity v cirkevnom zbore Horné Zelenice

Aktuálne oznamy:

 

28.12.2017 sme v Kultúrnom dome Siladice privítali členov detského spevokolu Lastovičky zo Starej Turej a členov tanečnej skupiny Bibs z Myjavy. Predviedli nám Vianočný muzikál Nebo prelomené. Bol to vzácny kultúrny aj duchovný zážitok.

Štedrovečerné SB:

Spevokol Ratolesť má za sebou tri úspešné vystúpenia: 3.12. spieval na adventnom koncerte v Sasinkove, 10.12. vystupoval na bohoslužbách pri inštalácii zborovej farárky v Horných Zeleniciach, 17.12. usporiadal vianočný koncert "Poďte s nami za koledami" v Siladiciach.

10.12. v kostole v Horných Zeleniciach pani seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová inštalovala novozvolenú zborovú farárku Olinu Kolar. Slávnostným kazateľom na týchto bohoslužbách bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa zbor poďakoval svojim dvom obetavým cirkevníkom Jánovi Repkovi a Františkovi Lančaričovi st. za ich dlhoročnú vernú službu v zbore a pán biskup im udelil pamätnú medailu reformácie. Domáci cirkevníci sa tešili zo stretnutia s milými hosťami. Slávnosť spevom obohatil spevokol Ratolesť pod vedením Igora Kiliana a skrášlili ju aj konfirmandi oblečení do krojov.

V nedeľu 5. novembra sme zasvätili pamiatku posvätenia chrámu v Siladiciach. Hosťujúcim kazateľom bol teológ Andrej Maťaš. Na bohoslužbách vystúpil aj spevokol Ratolesť. Na nádvorí kostola sme posadili strom reformácie - magnoliu. Okrem domácej farárky, dozorkyne a kurátorky sadenia sa zúčasnil aj hosťujúci teológ a najstaršia členka cirkevného zboru 101 ročná Anna Šimonáková.

Spevokol ratolesť na festivale chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500 výročia reformácie dňa 4.11.2017 vo Zvolene.

V nedeľu 15.10.2017 sme v našom kostole v Horných Zeleniciach oslávili 225. výročie posvätenia chrámu. V Modre Kráľovej sa konal Seniorálny deň pri 500.výročí reformácie. V príprave na tento deň účinkovali aj naše vyšívkarky Vierka Sekeresová a Vierka Ilovičová a naši veselí konfirmandi. Prispeli sme aj ku pohosteniu. Na misijnom programe tohto dňa účinkoval aj zborový spevokol Ratolesť.

 

Cesta do kostola v Siladiciach vedie novým chodníkom. Na fotkách sú zábery z pracovnej akcie.


 

Pán Boh nám dal mnoho darov - talentov... učili sme sa, pracovali sme, zabávali sme sa na kukuričnom klube v Siladiciach - streda 9. august


 

Vzácna kvapka... ktorá putuje...do ktorej sa aj Duch Svätý v krste vloží... nás poučila aj zabavila na detskom klube v Horných Zeleniciach štvrtok 3. augusta ...

 

Foto zábery z "Vodnej zábavy", ktorá sa uskutočnila v Siladiciach ...

 

Mali sme veselý Melónový klub v Horných Zeleniciach...

 

V Siladiciach sme mali veselú melónovú zábavu...

 

V nedeľu 2. júla sa ku poďakovaniu Pánovi za požehnanie školského roka 2016/2017 pripojili na bohoslužbách svojim programom aj siladickí besiedkári:

 

 

V sobotu 1. júla nás navštívili bratia a sestry z ECZ Nesvady v čele s farárkou Máriou Popičovou. Spolu sme si v našom kostole pripomenuli 500. výročie reformácie. Prednáškou ku tejto téme nám poslúžila Anna-Mária Benková. Vystupovali spevokoly Agapé z Nesvád pod vedením Nebojšu Popiča a Ratolesť z Horných Zeleníc pod vedením Igora Kiliana. Pred kostolom sme v čele so zborovu dozorkyňou Jankou Klačovou a zástupcom dozorcu Vladimírom Kollárom zasadili strom reformácie:

farárka Mária Popičová z ECZ NesvadyAnna-Mária Benková

spevokol Agapespevokol Ratolesť

 

Spevokol Ratolesť pod vedením zborového kantora Igora Kiliana sa v nedeľu 14.5.2017 zúčastnil seniorálneho stretnutia spevokolov v Petržalke:

 

Konfirmandi v Horných Zeleniciach, 30.4.2017:

Published on  08.03.2018

 
„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde