Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice

V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969

Služby Božie a iné aktivity v cirkevnom zbore Horné Zelenice

Aktuálne oznamy:

 

V nedeľu 5. novembra sme zasvätili pamiatku posvätenia chrámu v Siladiciach. Hosťujúcim kazateľom bol teológ Andrej Maťaš. Na bohoslužbách vystúpil aj spevokol Ratolesť. Na nádvorí kostola sme posadili strom reformácie - magnoliu. Okrem domácej farárky, dozorkyne a kurátorky sadenia sa zúčasnil aj hosťujúci teológ a najstaršia členka cirkevného zboru 101 ročná Anna Šimonáková.

Spevokol ratolesť na festivale chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500 výročia reformácie dňa 4.11.2017 vo Zvolene.

V nedeľu 15.10.2017 sme v našom kostole v Horných Zeleniciach oslávili 225. výročie posvätenia chrámu. V Modre Kráľovej sa konal Seniorálny deň pri 500.výročí reformácie. V príprave na tento deň účinkovali aj naše vyšívkarky Vierka Sekeresová a Vierka Ilovičová a naši veselí konfirmandi. Prispeli sme aj ku pohosteniu. Na misijnom programe tohto dňa účinkoval aj zborový spevokol Ratolesť.

 

Cesta do kostola v Siladiciach vedie novým chodníkom. Na fotkách sú zábery z pracovnej akcie.


 

Pán Boh nám dal mnoho darov - talentov... učili sme sa, pracovali sme, zabávali sme sa na kukuričnom klube v Siladiciach - streda 9. august


 

Vzácna kvapka... ktorá putuje...do ktorej sa aj Duch Svätý v krste vloží... nás poučila aj zabavila na detskom klube v Horných Zeleniciach štvrtok 3. augusta ...

 

Foto zábery z "Vodnej zábavy", ktorá sa uskutočnila v Siladiciach ...

 

Mali sme veselý Melónový klub v Horných Zeleniciach...

 

V Siladiciach sme mali veselú melónovú zábavu...

 

V nedeľu 2. júla sa ku poďakovaniu Pánovi za požehnanie školského roka 2016/2017 pripojili na bohoslužbách svojim programom aj siladickí besiedkári:

 

 

V sobotu 1. júla nás navštívili bratia a sestry z ECZ Nesvady v čele s farárkou Máriou Popičovou. Spolu sme si v našom kostole pripomenuli 500. výročie reformácie. Prednáškou ku tejto téme nám poslúžila Anna-Mária Benková. Vystupovali spevokoly Agapé z Nesvád pod vedením Nebojšu Popiča a Ratolesť z Horných Zeleníc pod vedením Igora Kiliana. Pred kostolom sme v čele so zborovu dozorkyňou Jankou Klačovou a zástupcom dozorcu Vladimírom Kollárom zasadili strom reformácie:

farárka Mária Popičová z ECZ NesvadyAnna-Mária Benková

spevokol Agapespevokol Ratolesť

 

Spevokol Ratolesť pod vedením zborového kantora Igora Kiliana sa v nedeľu 14.5.2017 zúčastnil seniorálneho stretnutia spevokolov v Petržalke:

 

Konfirmandi v Horných Zeleniciach, 30.4.2017:

Published on  20.11.2017

 
„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde