Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice
V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969
Cirkevný zbore ECAV SK Horné Zelenice
​​​​​​​BÚ: SK91 0900 0000 0000 4553 5500

Dejiny evanjelického cirkevného zboru a.v. v Horných Zeleniciach

Stručne z histórie obce Horné Zelenice:

Obec Horné Zelenice sa nachádza na pravom brehu rieky Váh 7 km južne od Hlohovca. Zelenice ako obec sú známe už od roku 1244. Blízko obce bola stará, dnes už neexistujúca historická cesta z čias Veľkomoravskej ríše. Pôvod pomenovania nie je možné jednoznačne zistiť, ale usudzuje sa, že toto meno obec dostala podľa množstva zelených stromov, ktoré osadu úplne zakrývali.

Pôvodní Zeleničania sa zaoberali rybárstvom a mlynárstvom, k čomu im poskytovala dobré podmienky rieka Váh. V obci bol postavený chrám Boží už v 12. storočí ako vrcholná stavba novšieho románskeho obdobia a zasvätený sv. Martinovi, biskupovi a martýrovi. Zo začiatku sa v ňom služby Božie vykonávali len príležitostne.

Stručne z histórie Evanjelického cirkevného zboru:

V roku 1557 sa Zelenice pridali k Lutherovej reformácii. Do vlastníctva evanjelikov prešiel aj vtedy jediný kostol v obci. Evanjelický cirkevný zbor počas svojho pôsobenia niekoľkokrát zažil silnú protireformáciu. Dvakrát oficiálne zanikol no slovo Božie v srdciach ľudí nezahynulo. Ono bolo silou, ktorá viedla k vybudovaniu chrámu v Horných Zeleniciach v roku 1792 k vybudovaniu a spravovaniu evanjelických škôl, a k duchovnej obnove po celé storočia. Doteraz tu pôsobilo 17 evanjelických kňazov, 12 rektorov, mnoho verných kantorov, zborových dozorcov, presbyterov a veľa verných spolupracovníkov ktorí milovali Pána Ježiša a jeho ľud, cirkev. Kiež sú všetci oni pre nás povzbudením žiť pre Krista, a starať sa o jeho nevestu - Cirkev Kristovu.

Rôzne iné informácie z histórie:

Organ v Horných Zeleniciach 

História modlitebne v Siladiciach

Evanjelici v Bučanoch

Spomienky na brata farára Jána Kalusa

Published on  18.06.2019