Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice
V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969
Cirkevný zbore ECAV SK Horné Zelenice
​​​​​​​BÚ: SK91 0900 0000 0000 4553 5500

Kontaktné údaje

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice
Horné Zelenice 44
920 52 Siladice
IČO: 34076018

Cirkevný zbore ECAV SK Horné Zelenice
bežný účet: SK91 0900 0000 0000 4553 5500

V zbore od 1.2.2017. pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969

Zborový dozorca
Ing. Vladimír Jurčo
mobil: +421 910 674 810

1. Petrov 4:7-8
Koniec všet­kého je blíz­ko. Buďte teda roz­vážni a dbaj­te na mod­lit­by.
8 A nadovšet­ko, ver­ne sa miluj­te vo­spolok, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov.

Published on  26.09.2022