Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice
V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969
Cirkevný zbore ECAV SK Horné Zelenice
​​​​​​​BÚ: SK91 0900 0000 0000 4553 5500

O nás

Evanjelický cirkevný zbor Horné Zelenice má bohatú históriu, pridŕža sa dedičstva otcov.

V zborovom štatúte vyznáva: My, pokrstení členovia cirkvi Ježiša Krista, odpovedajúc vierou na volanie Ducha svätého v evanjeliu, túžiac po tom, aby sme sa zjednotili okolo zvestovaného Slova a prisluhovaných sviatostí a aby sme sa spolu zapojili na sprítomňovanie Božieho Kráľovstva na zemi.

Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v matkocirkvi H. Zelenice, fíliálka Siladice a diaspora v Čepeni, Šúrovciach, Trakoviciach, Bučanoch, Šulekove – Terezove, Dolných Zeleniciach.

Cirkevný zbor patrí do okresu Hlohovec.

Pravidelne každú nedeľu a vo všetky sviatky sa služby Božie odbavujú vo fílii Siladice o 9:00 aj v matkocirkvi Horné Zelenice o 10:30. V zbore funguje zborový spevokol. Zamerali sme sa na prácu s deťmi a mládežou.

Prebiehajú pravidelné návštevy starších členov CZ, v advente a v pôste biblické hodiny, spevokol, detská besiedka. Vydávame zborový časopis "Zelenický spravodaj".

Deti predškolského veku a deti z prvého stupňa môžu spoznávať Pána Ježiša Krista na detskej besiedke.

V našom evanjelickom cirkevnom zbore sa vystriedalo celkovo 17 kňazov. Za pôsobenia cirkevného zboru sa však našlo mnoho húževnatých, obetavých a verných ľudí, ktorí milovali Pána Ježiša a z lásky, nezištne slúžili v tomto cirkevnom zbore. Bez nich by cirkevný zbor nemohol existovať.

Počet veriacich v Horných Zeleniciach, Dolných Zeleniciach a Siladiciach je v súčasnosti 500. Najväčšie percentuálne zastúpenie je práve v Horných Zeleniciach.

Published on  04.02.2017