Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice

adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 Siladice
V zbore pôsobí farárka Mgr. Olina Kolar.
e-mail: ecavzelenice@gmail.com
mobil: +421 944 067 969
Cirkevný zbore ECAV SK Horné Zelenice
​​​​​​​BÚ: SK91 0900 0000 0000 4553 5500

Linky

Cirkvi a organizácie
  1. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - www.ecav.sk
  2. Spoločenstvo evanjelickej mládeže na Slovensku - www.sem.sk
  3. Mládež v Bratislavskom senioráte - sem.sk/inside

Obecné úrady:

  1. OÚ Horné Zelenice
  2. OÚ Dolné Zelenice
  3. OÚ Siladice

Projekty a aktivity

  1. Audionahrávky evanjelického spevníka a evanjelického funebrálu - audio.evav.cz
  2. Projekt publikácia a Pamätná tabuľa Pavlovi Vajajovi
  3. Viktor Bada - učiteľ pôsobiaci v Evanjelickej škole Horné Zelenice
  4. Spevokol Ratolesť

 

Published on  08.01.2017